ET EN RU

Valdkonnad → Tervishoid / sotsiaaltöö

UUS APTEEK RAKVERES OOTAB APTEEKREID

PEREÕDE

ARST

TULE MEILE APTEEKRIKS

MEDITSIINISEADMETE MÜÜGIESINDAJA

PROVIISOR, FARMATSEUT

RAVIMIESINDAJA IDA-VIRUMAA JA TALLINNA REGIOONIS

RAVIMIESINDAJA LÕUNA-EESTI PIIRKONNAS

SALES MANAGER IN FOOD SCIENCE AREA

MEDITSIINILINE KODEERIJA

HOOLDAJAT (ASENDUKOHT, LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL VIIBIVA TÖÖTAJA ASEMEL)

ÕDE

MARKET RESEARCH AND OPERATIONS SPECIALIST (TEMPORARY)

IT-SPETSIALIST

PEASPETSIALIST (ASENDAJA LAPSEHOOLDUSPUHKUSE AJAKS)

SA PEREKODU KÄOPESA JUHATAJA

ÕDE

NOOREMAMETNIK (IDA-HARJU KRIMINAALHOOLDUSOSAKOND)

PATSIENDI OHUTUSE SPETSALISTI KODUKONTORIS 0,5 KOHTA

ARST-LEKTOR

PATSIENDI OHUTUSE SPETSALISTI

KEY ACCOUNT MANAGER

TOIMETAJA

KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK

KAPLAN