ET EN RU

Valdkonnad → Õigusabi

JURIST

BUSINESS CONTROLLER

JURIST-HANKEMENETLEJA

Vanemväärteomenetleja

JURIST

Jurist

JURIST

ПОМОЩНИК ЮРИСТА

ЮРИСТ

Tööheaolu valdkonna juht

JURIST

JURIST-KONSULTANT

KOHTUJURIST

JURIST

AVALIKU ÕIGUSE TALITUSE JUHATAJA

TEENUSEKONSULTANT (VILJANDI)

LAWYER

AVALIKU RUUMI SPETSIALIST

JURIST

JURISTI ASSISTENT

REFERENT

JURIIDIKA VALDKONNA PRAKTIKANT

JURIIDIKA VALDKONNA PRAKTIKANT

Varjupaigapoliitika valdkonna nõunik

LAWYER