ET EN RU

Valdkonnad → Korrakaitse / pääste

VALVUR

KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK

ESIMESE ÜKSUSE INSPEKTOR

VIIENDA ÜKSUSE VALVUR (SAATJA)

KOHTUKORDNIK

dokumendihalduse ekspert

SIDEMEESKONNA ÜLEM

Päästja

päästja

STAABIALLOHVITSER

ESIMESE ÜKSUSE VANEMVALVUR (UUS TALLINNA VANGLA)

KLIENDITEENINDAJA TALLINNA LENNUJAAMAS

Uurija/vanemuurija

Relvastuse ja erivarustuse arendusspetsialist

TURVATÖÖTAJA ROCCA AL MARE KESKUSESSE

TURVATÖÖTAJA TALLINNASSE, KESKMINE PALK 1048€ KUUS KOOS ÜLETUNDIDE JA TULEMUSTASUGA

TURVATÖÖTAJA (UUES AVATAVAS T1 KAUBANDUSKESKUSES), BRUTOPALK ALATES 5.

Laeva mehaanik

KAUBANDUSOBJEKTI TURVATÖÖTAJA

TURVATÖÖTAJA TÖÖSTUSOBJEKTILE

STAABIKAITSEJAO ÜLEM

TRANSPORDIRÜHMA INSTRUKTOR

JULGESTUSRÜHMA INSTRUKTOR

VALVUR

LENNUNDUSJULGESTUSE TÖÖTAJA