ET EN RU

Valdkonnad → Korrakaitse / pääste

JURIST-HANKEMENETLEJA

Patrullpolitseinik

Vanemväärteomenetleja

VARUSTUSALLOHVITSER

Pärnu-Jaagupi päästja

INSPEKTOR-KONTAKTISIK

VALVUR

VALVUR (AVAVANGLA OSAKOND)

Mehaanik

TEABE- JA UURIMISOSAKONNA SPETSIALIST

TEISE ÜKSUSE INSPEKTOR-KONTAKTISIK

RELVASTUSE STAABIALLOHVITSER

NOOREMSTAABIOHVITSER

JULGESTUSRÜHMA INSTRUKTOR

STAABIALLOHVITSER

JULGESTUSRÜHMA INSTRUKTOR

STAABIALLOHVITSER

SÕIDUKITE REGISTRI ÜLEM

STAABIALLOHVITSER (TALLINN)

NOOREMSTAABIOHVITSER

PLANEERIMISJAOSKONNA STAABIOHVITSER

Jurist

arestimaja politseinik

RELVASTUSE STAABIALLOHVITSER

Tööheaolu valdkonna juht