ET EN RU

Valdkonnad → Haridus / teadus

KULTUURISPETSIALIST

LOODUSAINETE ÕPETAJA

POSTIMEHE REPORTER

IT TUGI/HARIDUSTEHNOLOOG

HOSPITALITY INNOVATION SCHOOL

KESKKONNAHARIDUSE SPETSIALIST

TELEFONIKÜSITLEJA

JUHIABI

ESIMESE ÜKSUSE KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK

KRIMINAALHOOLDUSAMETNIKKU (PÕHIKOHT, TÖÖPIIRKOND NARVA ESINDUSES)

JUHIABI

ANDMEHALDUSE SPETSIALIST

ANDMEANALÜÜTIK

ÕPPESPETSIALIST

ÕPETAJA ABI

TUGIISIK ERIVAJADUSEGA LAPSELE

ÕPETAJA ABI

ÕPETAJA ABI

STATISTIKAAMETI JUHTIVMETOODIK

HARIDUS- JA KULTUURITÖÖ SPETSIALIST

VÄLISHINDAMISOSAKONNA ANALÜÜTIK

RÜHMA ÕPETAJA (KOORMUS 0,5 VÕI 1,0)

RÕÕMSAMEELSELE JA ÕPIHIMULISELE INGLISE KEELE ÕPETAJALE

TEADUS- JA ARENDUSTEENISTUSE ASSISTENT

DIGIKOMMUNIKATSIOONI SPETSIALIST