ET EN RU

Valdkonnad → Avalik sektor

ARENGUSPETSIALIST

KULTUURISPETSIALIST

VALLAVANEMA ABI

LASTEKAITSESPETSIALIST

VALVUR

TÖÖVÕIMETOETUSE SPETSIALIST (EL KOORDINATSIOONIREEGLID)

E-BÜROO TEENUSEJUHT

E-BÜROO TEENUSEJUHT

KÜSITLEJA

IT TUGIISIK

ÄRIANALÜÜTIK

TÖÖVAHENDUSKONSULTANT (TARTU)

KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK

KESKKONNAHARIDUSE SPETSIALIST

ESIMESE ÜKSUSE KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK

ESIMESE ÜKSUSE INSPEKTOR

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKONNA SPETSIALIST

VIIENDA ÜKSUSE VALVUR (SAATJA)

KRIMINAALHOOLDUSAMETNIKKU (PÕHIKOHT, TÖÖPIIRKOND NARVA ESINDUSES)

KOHTUISTUNGI SEKRETÄR

SÜSTEEMIADMINISTRAATOR (PEASPETSIALIST)

DIGIKOMMUNIKATSIOONI SPETSIALIST

INFOJUHT

IT ANALÜÜTIK (MÄÄRATUD AJAKS)

TARNEINSENER